نکته: رمز عبور باید حداقل 8 کاراکتر باشد. برای قوی تر کردن آن، از حروف بزرگ و کوچک و اعداد استفاده کنید.