مقایسه آزمون های زبان دکتری با یکدیگر (MSRT-TOLIMO-MHLE-EPT)

مقایسه آزمون های دکتری

آزمون های زبان دکتری گوناگونی در ایران وجود دارند. آزمون هایی مثل:

وجه اشتراک این آزمون ها این است که برای مصاحبه و اخذ پذیرش در مقطع دکتری در دانشگاه های ایران کاربرد دارند. دانشجویان برای تحصیل در مقطع دکتری می بایست تسلط خود بر زبان انگلیسی را به اساتید دانشگاه و اساتید راهنمای خود نشان دهند. همچنین در گزینش دانشجویان توسط اساتید، نمره این مدرک ها یک گزینه رقابتی است و شانس با کسی خواهد بود که نمره بالاتری کسب می کند.

معرفی منابع آزمون EPT

مهم ترین تفاوت آزمون های زبان ملی

تفاوت عمده این آزمون ها این است که مدرک هر کدام در دانشگاهی خاص قابل قبول است. برای مثال، آزمون TOLIMO و MSRT برای تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه های دولتی و رشته های غیرپزشکی مناسب هستند. آزمون MHLE برای تحصیل دکتری در دانشگاه های دولتی و رشته های پزشکی و پیراپزشکی مناسب است. آزمون EPT نیز برای تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه های آزاد است. برخی آزمون های خاص تر هم وجود دارد. مثل آزمون UTEPT که مخصوص دانشجویان داوطلب برای ورود به دانشگاه تهران است.

دوره هیبریدی آنلاین زبان دکتری

تفاوت دیگر این آزمون ها، سازمان برگزار کننده، نحوه ثبت نام، مدت زمان اعلام نتایج و هزینه ثبت نام است. برای مثال، MSRT توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برگزار می شود، ولی برگزار کننده آزمون TOLIMO سازمان سنجش است. آزمون MHLE نیز توسط وزارت بهداشت برگزار می شود. یا این که کارنامه آزمون MSRT سه تا چهار روزه و کارنامه آزمون TOLIMO سی الی چهل روزه ارسال می شود.

مقایسه آزمون های دکتری
مقایسه آزمون های زبان دکتری با یکدیگر (MSRT-TOLIMO-MHLE-EPT)

تفاوت ساختاری

یکی از تفاوت های دیگر این آزمون ها، ساختار آن هاست.

آزمون MSRT شامل گرامر، درک مطلب خواندنی و درک مطلب شنیداری است که در مجموع شامل 100 سوال است. نمره این آزمون از 100 لحاظ می شود و دانشگاه ها معمولاً حداقل نمره 60 را قبول می کنند.

نمره دهی آزمون EPT

آزمون TOLIMO دارای بخش نوشتاری نیز هست. در آزمون TOLIMO، نمره هر قسمت آزمون در مقیاس معمول محاسبه و ١۰ برابر میانگین این نمرات به عنوان نمره کل منظور می شود. دامنه نمره کل از ٣١۰ تا ۶٧٧ است. لازم به ذکر است که بخش Writing نمره جداگانه دارد و نمره آن بین ١ تا ۶ است که در کنار نمره کل در کارنامه درج می گردد.

آزمون MHLE از چهار بخش تشکیل شده است؛ ۳۰ سئوال شنیداری، ۳۰ سئوال درک مطلب، ۲۰ سئوال واژگان و ۲۰ سئوال گرامر. آزمون MHLE هر سال پنج یا شش بار در تهران و تعدادی از شهرستان‌ ها برگزار می‌ شود.

آزمون EPT شامل موارد زیر است:

  • بخش واژگان : این بخش شامل ٢۵ سوال تستی است .
  • بخش دستور زبان : این بخش شامل ۴۰ سوال تستی است .
  • درک مطلب شامل خواندن و درک متون : این بخش شامل ٢۰ سوال تستی است .
  • درک مطلب متن با کلمات حذف شده: (cloze) این بخش شامل ١۵ سوال تستی است .

این آزمون جمعاً ١۰۰ سوال تستی دارد و نمره منفی ندارد. توصیه می شود هیچ سوالی را بدون جواب باقی نگذارید و شانس خود را امتحان کنید. حد نصاب نمره قبولی در آزمون EPT، ۵۰ است.

آزمون MSRT و TOLIMO دکتری

مقایسه آزمون های زبان دکتری

زمان آزمون تعداد سوالات نوشتاری شنیداری درک مطلب گرامر لغت آزمون
110 دقیقه 100 ندارد 30 40 30 ندارد MSRT
110 دقیقه 100 ندارد ندارد 20 سوال از متن

15 سوال کلوز تست

40 25 EPT
95 دقیقه 100 ندارد 30 30 20 20 MHLE
150 دقیقه 140 دارد 50 50 40 ندارد TOLIMO

 

یک دیدگاه ارسال کنید

You have to agree to the comment policy.

 ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف همه دوره های آموزشی در بازی گردونه شانس
شانست رو امتحان کن!
close-image