نکات گرامری مهم – پارت پنجم

نکات گرامری مهم - پارت پنجم

مConjunction: and, but, so, because

گرامر در هر زبان، از پایه های آن به شمار می رود. در زبان انگلیسی هم گرامر از مهم ترین بخش هایی است که باید آموخت و برای موفقیت در آزمون آماده شد. در این مطلب نکات گرامری مهم زبان انگلیسی برای شما مهیا شده و در اختیار شما قرار می گیرد. مطلب نکات گرامری مهم – پارت پنجم زبان انگلیسی در چند بخش برای شما قرار داده خواهد شد. علاقمندان به طی کردن دوره های تافل ®، آیلتس ® و دیگر دوره های زبان می توانند از پکیج های هیبریدی اساتید آنلاین استفاده نمایند.

 

حرف ربط کلمه ایست که برای متصل کردن کلمات، عبارت ها و اجزای جمله به کار می رود.

حروف ربط رایج: and, but, or, because, so

 

  • And= also, in addition to

زمانی به کار می رود که توضیحات مشابه هستند.

He’s 10 and she’s 12.

My mom and dad are teachers.

Tim usually practices the piano and plays football at weekend.

  • But = however, despite this

برای متصل کردن دو ایده ی متضاد به کار می رود

 

I love ice cream, but he loves apples.

It’s sunny and hot, but I like it.

She’s 40 years old, but she looks much younger than her real age.

 

نکات گرامری مهم

  • Or

بیان گزینه های مختلف

Do you like playing football or badminton?

Would you like tea or juice?

Who’s taller? Michael or Tom?

 

  • So

برای اتصال دادن بین دلیل/علت و نتیجه به کار می رود.

He’s hungry so he gets some food.

The weather isn’t very nice so we don’t go camping.

He lost the key so he couldn’t get into his room.

  • Because

برای ارائه ی دلیل به کار می رود

She doesn’t go to school because she’s sick.

Because it rains, I wear a raincoat.

Kate was happy because she won the competition.

 

دوره های مرتبط با مطلب نکات گرامری مهم – پارت پنجم:

  1. دوره آنلاین شروع زبان انگلیسی از صفر
  2. دوره آنلاین گرامر تافل ®
  3. دوره آنلاین گرامر آیلتس ®

یک دیدگاه ارسال کنید

You have to agree to the comment policy.

 ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف همه دوره های آموزشی در بازی گردونه شانس
شانست رو امتحان کن!
close-image