نکات گرامری مهم (پارت هفتم) WH Questions

گرامر پارت هفتم

گرامر در هر زبان، از پایه های آن به شمار می رود. در زبان انگلیسی هم گرامر از مهم ترین بخش هایی است که باید آموخت و برای موفقیت در آزمون آماده شد. در این مطلب نکات گرامری مهم زبان انگلیسی در مورد WH Questions برای شما مهیا شده و در اختیار شما قرار می گیرد. مطلب نکات گرامری مهم زبان انگلیسی در چند بخش برای شما قرار داده خواهد شد. علاقه مندان به طی کردن دوره های تافل ، آیلتس و دیگر دوره های زبان می توانند از پکیج های هیبریدی اساتید آنلاین استفاده نمایند.

گرامر پارت هفتم

ویدئو وبینار : اشتباهات شرکت کنندگان تافل

سوال های WH یا WH Questions

سوالات WH سوال هایی هستند که با WH شروع می شوند، مثل: what، when، where، who، whom، which، whose، why و how.

 

کلمات سوالی

کاربرد مثال

WHAT

سوال در مورد چیزها

– What are you doing?

– What do you think about the movie?

WHEN

سوال در مورد زمان

– When will the meeting start?

– When are you leaving?

WHERE

سوال در مورد مکان

– Where’s my bag?

– Where do you live?

WHO

سوال در مورد افراد

– Who do you love the most in your family?

– Who told you that story?

WHOM

سوال در مورد افراد

(مفعول فعل)

– Whom did you see in the morning?  I saw Mr. Mark, my English teacher.

– Whom was Jim talking to? He was talking to Jack, his new roommate.

WHICH

سوال در مورد گزینه ها

– Which one do you choose? The left or right?

– Of all the drinks in the menu, which one would you like?

WHOSE

سوال در مورد مالکیت

– Whose pencil is this? Is it yours?

– Whose books are these?

WHY

سوال در مورد دلیل ها و علت ها

– Why did it happen? I didn’t understand.

– Why is he crying?

HOW سوال در مورد روش و حالت

– How can you explain this problem? Please tell us.

– How can you get here?

 

چگونه یک WH Questions بپرسیم؟

 • WH Questions با افعال کمکی

 WH-WORD + AUXILIARY + SUBJECT + MAIN VERB …?

 

 • افعال کمکی، افعال اصلی نیستند
 • افعال کمکی رایج شامل be، do و have می شود. بقیه ی آن ها will، shall، would، can، could، must، should، may، might و … می شود.
 • What do you do for a living?
 • Why should we read books?
 • When is she coming?

 

 • WH Questions بدون افعال کمکی

(وقتی کلمه ی WH جایگزین فاعل می شود)

 WH-WORD + MAIN VERB …?

 

 • What happened to Peter?
 • A bad accident happened to him today.
 • Who won the game?
 • Tio won the game.
 • Who gave you this present?
 • My cousin gave me this present.

 

برای کسب آمادگی بیشتر در گرامر زبان انگلیسی می توانید در دوره های آموزشی اساتیدآنلاین شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت اساتیدآنلاین رفته یا با شماره 31319577-031 تماس حاصل فرمایید.

یک دیدگاه ارسال کنید

You have to agree to the comment policy.

 ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف همه دوره های آموزشی در بازی گردونه شانس
شانست رو امتحان کن!
close-image