نکات گرامری مهم اسم ها (Nouns)

نکات گرامری مهم اسم ها

Noun یا اسم در زبان انگلیسی چیست؟ در زبان انگلیسی از Noun برای نام گذاری شخص، مکان، چیزی یا ایده ای استفاده می شود. اسم ها در زبان انگلیسی انواع گوناگونی دارند و در طبقه بندی های مختلف قرار می گیرند. در ادامه نکات مهم گرامری اسم ها را با هم بررسی میکنیم

 

یکی از آن ها دسته بندی مفرد یا جمع بودن اسم است. با افزودن s و یا es، اسم های مفرد (singular) به جمع (plural) تبدیل می شوند.

برای مثال:

 

 • Computer + s = Computers
 • Phone + s = Phones
 • Card + s = Cards
 • Flower + s = Flowers
 • Fork + s = Forks

 

معمولاً اسم هایی که به s، x، sh و ch ختم می شوند، با es جمع بسته می شوند.

 • Boss + s = Bosses
 • Dish + s = Dishes
 • Torch + s = Torches
 • Fox + s = Foxes

 

اسم هایی که به y ختم می شوند و قبل از y یک حرف بی صدا دارند، هنگام جمع بستن es می گیرند و y آن ها تبدیل به i می شود.

 • Lad(y) + ies = Ladies
 • Cit(y) + ies = Cities
 • Arm(y) + ies = Armies
 • Curr(y) + ies = Curries

اسم هایی که به y ختم می شوند و قبل از y یک حرف صدا دار دارند، هنگام جمع بستن تنها یک s می گیرند.

 • Ploy + s = Ploys
 • Day + s = Days
 • Clay + s = Clays
 • Tray + s = Trays

 

اسم هایی که o ختم می شوند و قبل از آن یک حرف بی صدا دارند، با es به جمع تبدیل می شوند.

 • Hero + s = Heroes
 • Grotto + s = Grottoes

همچنین مواردی نیز وجود دارد که می توانند هم s و هم es بگیرند.

 • Halos or Haloes
 • Tornados or Tornadoes

و استثناهایی که با s جمع بسته می شوند.

 • Solo — Solos
 • Piano — Pianos
 • Albino — Albinos
 • Lasso — Lassos

در اسم هایی که به f یا fe ختم می شوند، f و fe به ves تبدیل می شود.

Lea(f) + ves = Leaves

Wi(fe) + ves = Wives

Hal(f) + ves = Halves

Li(fe) + ves = Lives

البته اینجا نیز استثنائاتی وجود دارد! این موارد تنها با s جمع بسته می شوند.

 • Chief + s = Chiefs
 • Roof + s = Roofs
 • Safe + s = Safes

 

برخی اسامی به صورت بی قاعده جمع بسته می شوند:

برای مثال:

 • Man — Men
 • Woman — Women
 • Ox — Oxen
 • Mouse — Mice
 • Goose — Geese

نکات گرامری اسم ها

برخی از اسامی، حالت مفرد ندارند. مثلاً:

 • Scissors
 • Measles
 • Tongs
 • Tweezers
 • Trousers

اگر اسم های ترکیبی (Compound Nouns) را بخواهیم جمع ببندیم، اسم اول جمع بسته می شود:

 • Son-in-law — Sons-in-law
 • Daughter-in-law — Daughters-in-law
 • Maid of honor — Maids of honor

 

در مقاله های بعدی در راستای تکمیل مطلب نکات گرامری مهم اسم ها، دسته بندی های دیگری از اسم ها را توضیح خواهیم داد.

 

شما برای کسب آمادگی بیشتر در گرامر زبان انگلیسی می توانید در دوره های آموزشی اساتیدآنلاین شرکت کنید.

گرامر آیلتس ®

گرامر PTE ®

گرامر TOEFL ®

گرامر GRE ®

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت https://asatideonline.com رفته یا با شماره 31319577-031 تماس حاصل فرمایید.

یک دیدگاه ارسال کنید

You have to agree to the comment policy.

 ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف همه دوره های آموزشی در بازی گردونه شانس
شانست رو امتحان کن!
close-image