نمایش 1-10 از 260 نتیجه
چشم انداز آموزش آنلاین

چشم انداز آموزش آنلاین در ایران / پیشبینی آموزش آنلاین در سال 1400

1400-02-07

آموزش آنلاین در ایران طی یکسال گذشته رشد چشمگیری داشته است. بخش مهمی از این رشد البته به دلیل وقوع پاندمی کرونا بود. با توجه به اینکه تا زمان نگارش این گزارش هیچ چشم انداز روشنی درباره ویروس کرونا وجود …