15
دی
گرامر آزمون های ملی زبان
وبینار ترفندهای پاسخ به سوالات گرامر آزمون های ملی زبان انگلیسی
20:00 - 21:00

با بررسی نمونه سوالات گرامر دوره های گذشته به شما در حل سوالات گرامر کمک می کنیم.

04
آذر
تست های گرامر
کارگاه عملی حل تست های گرامر
20:00 - 21:00
آنلاین

با حل سوالات پرتکرار آزمون های قبلی و یادگیری نکات تستی و کلیدی، دیگر نگران آزمون تان نباشید!