مرکز آموزشی اساتیدآنلاین در طی زمان فعالیت خود، اقدام به برگزاری رویدادهای آنلاین و سمینارهای مختلفی نموده است. تصاویری که در این صفحه مشاهده می کنید، نمونه هایی از رویدادهای برگزار شده اساتید آنلاین است.

  • سمینار نقشه راه موفقیت در آزمون های ملی زبان انگلیسی در دانشگاه صنعتی اصفهان
  • جلسات متعددFree discussion با حضور اساتید برجسته اساتیدآنلاین و Native های آمریکایی و فرانسوی در دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سمینار TESOL Canada با حضور موسس تیسول کانادا
  • رویداهای آنلاین آموزشی متعدد دیگر با اساتید به نام کشور

    با رویدادهای آینده مرکز آموزشی اساتیدآنلاین همراه باشید.