All Posts by: سر دبیر

دانلود رایگان کتاب Verbal Advantage

دانلود رایگان کتاب Verbal Advantage

Verbal Advantage افزایش دامنه‌ی لغات در زبان انگلیسی یکی از مهمترین راه‌های بالا بردن دانش زبانی و تسلط بر متون انگلیسی می باشد. فارغ از اینکه برای تسلط بر متون فاکتور های دیگری نیز...
ادامه مطلب