دسته بندی:اخبار

اخبار زبان انگلیسی

بخش اخبار زبان انگلیسی اساتید آنلاین ، به شما کمک می کند که اطلاعات مربوط به زبان خود را به روز نگه دارید.

همچنین از اخبار به روز در مورد زبان و آزمون های بین المللی ؛ مانند : تافل،ایلتس،تولیمو و غیره…

همچنین اخبار به شما در یاد گرفتن جدید ترین آموزش ها و شناختن جدید ترین منابع کمک میکند.

این قسمت شامل محتوای اخباری ، اطلاعات جدید و نحوه ی برگزاری آزمون تافل.

اطلاعات جدید و نحوه ی برگزاری آزمون ایلتس.

اطلاعات جدید و نحوه ی برگزاری آزمون تولیمو.

اطلاعات جدید و نحوه ی برگزاری آزمون P.H.D.