دسته بندی:منابع آموزشي زبان انگلیسی

منابع آموزشي زبان انگليسي
منابع آموزشي ؛ یکی از سوالات و دغدغه های همیشگی زبان آموزان در مورد مطالعه زبان انگلیسی است.

همواره مسائلی در خصوص انتخاب منابع مطالعاتی بوده است.

در حال حاضر منابع آموزشي زبان انگلیسی بسیار زیاد و متنوعی در تمامی دسته بندی های زبانی بر روی سایت قرار گرفته است.

و این حجم از مطالب منجر به این امر شده است که زبان آموزان در تماسهای تلفنی، ایمیل، پیامک، ارتباط با ما سایت و … همواره سوالاتی از این دست داشته باشند.

همچنین در خصوص افراد با سطوح مختلف، کودکان، اساتید و … نیز منابع آموزشي زبان انگليسي منتخب ارائه شده است.

دانلود رایگان کتاب Verbal Advantage

دانلود رایگان کتاب Verbal Advantage

Verbal Advantage افزایش دامنه‌ی لغات در زبان انگلیسی یکی از مهمترین راه‌های بالا بردن دانش زبانی و تسلط بر متون انگلیسی می باشد. فارغ از اینکه برای تسلط بر متون فاکتور های دیگری نیز...
ادامه مطلب