حل سوالات گرامر

حل سوالات گرامر

حل سوالات گرامر | همه ی ما می دانیم که زبان فارسی بدون قواعد و دستورزبان بر چیزی استوار نیست و زیربنای زبان فارسی، دستور زبان فارسی است. به همین شکل هر زبانی، بر روی قواعد و دستور خود استوار است که زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زبان انگلیسی گرامر مثل فونداسیون و زیرساخت یک ساختمان و واژگان و ساختار ها و عبارات مانند نمای آن هستند. بدیهی است که یک ساختمان بدون فونداسیون اصلاً چیزی حتی نزدیک به یک سازه نیست. لذا بدون گرامر، زبان انگلیسی هیچ است.گرامر در زبان انگلیسی بسیار مهم است. برای مثال شما چند کلمه دارید. آیا می دانید نقش هر کدام چیست و اگر بخواهید یک جمله بنویسید، اول باید فعل بیاید یا فاعل؟ و بسیاری مسائل دیگر اینچنین. به دلیل اهمیت بالای گرامر، همواره در آزمون های انگلیسی، طیف گسترده ای از سوالات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از گرامر است.

حل سوالات گرامر ​
حل سوالات گرامر
در آزمون های بین المللی، معمولاً مهارت های 4 گانه شنیدار، خواندن، نوشتار و صحبت کردن مورد سنجش قرار می گیرد که می توان گفت سوالات به صورت غیرمستقیم تسلط گرامر شما را می سنجند. چرا که بدون تسلط بر گرامر، نه می شود خواند، نه شنید، نه نوشت و نه حتی صحبت کرد.در آزمون های زبان ملی مثل MSRT و TOLIMO نحوه ی سنجش متفاوت است. سنجش تسلط گرامر در این آزمون ها به صورت مستقیم است. به این معنا که یک قسمت جداگانه به نام Grammar در این آزمون ها وجود دارد و برای مثال، شما باید گزینه ای صحیح که یک جمله را کامل می کند و یا کلمه ای که اشتباه در جمله ای قرار گرفته است را به عنوان گزینه ی جواب انتخاب کنید.

گرامر در آزمون MSRT

دومین بخش سوالات آزمون MSRT را سؤالات گرامر و ساختار تشکیل می ‌دهد که شامل ۳۰ سوال است. از این ۳۰ سؤال، ۱۵ سؤال آن مربوط به ساختارهای گرامری است که داوطلبان باید از بین چهار گزینه، گزینه‌ی درست را انتخاب کنند و ۱۵ سؤال آن مربوط به تشخیص خطای گرامری است. بدین معنی که از بین ۴ گزینه، گزینه ‌ی اشتباه باید تشخیص داده شود. برای پاسخگویی به سؤالات این بخش ۲۰ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است. شاید در ابتدا این زمان کم به نظر بیاید ولی در صورت مسلط بودن به نکات گرامری لازم، ۳۰ سؤال بخش گرامر به راحتی در ۲۰ دقیقه زمان قابل پاسخگویی است.

سوالات ساختار گرامری (Structure)

به طور معمول ۱۵ سؤال اول بخش گرامر را سؤالاتی تشکیل می‌ دهند که در آن ‌ها جمله ‌ای ناقص ارائه می‌ شود به همراه چهار گزینه. داوطلبان می‌ بایست گزینه ‌ای را که به نحو صحیح جمله را کامل می‌کند، انتخاب کنند و آن را در پاسخ نامه علامت بزنند. همان ‌طور که از عنوان این دسته از سؤالات بر می ‌آید، این سؤالات دانش داوطلبان از ساختار های موجود در انگلیسی را می ‌سنجد.

نمونه سوال:

 

Experiments_______represent a giant step into the medicine of the future

A – using gene therapy

B – use gene therapy

C – they use

D – gene therapy uses

سؤالات خطای گرامری (Written Expression)

به طور معمول ۱۵ سؤال دوم بخش گرامری را سؤالاتی تشکیل می ‌دهند که در آن ‌ها جمله ‌ای ارائه شده به همراه ۴ کلمه یا عبارتی که زیر آن‌ ها خط کشیده شده است. یکی از این گزینه ‌ها به لحاظ گرامری نادرست است و داوطلبان باید این گزینه را تشخیص داده و حرف مربوط به آن را در پاسخنامه علامت بزنند.

 

نمونه سوال:

During the 1960s, the Berkeley campus of the University of

A – California came to

B – national attention as a result

C – its radical political

D – activity

گرامر در آزمون TOLIMO

در قسمت گرامر آزمون TOLIMO، سی و پنج سوال با سطح دشواری مختلف در زمینه ساختار های نوشتاری و زبانی وجود دارد. اگر می‌گوییم سطح دشواری متفاوت، منظورمان این است که از این قسمت بترسید و نگران سختی سوالات باشید. اگر منابع آزمون را به خوبی مطالعه کرده باشید و به اندازه کافی تمرین داشته باشید، می‌توانید به راحتی سوالات این قسمت را به درستی پاسخ بدهید.

از این 35 سوال، 15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا خواهد بود و مدت زمان برای پاسخگویی به این سوالات 22 دقیقه است.

 

نمونه سوال تکمیل جمله یا Sentence Completion:

The illusion of motion pictures rests on the eyes’ tendency ………….. an image for a fraction of a second after the image has been withdrawn

A –to retain

B – that retaining

C – to be retained

D – has retained

نمونه سوال شناسایی خطا یا Find the error:

Some people concern

A –that our soils

B – are becoming depleted of

C – trace minerals by continues agricultural

D – use

بنابراین همان گونه که مشخص است، سوالات بخش گرامر آزمون TOLIMO و آزمون MSRT بسیار شبیه به هم هستند و برای موفقیت در آن ها، باید برنامه ای جامع داشت.

question