جشنواره تابستان

به پایان تابستان نزدیک شدیم. آیا شما از تعطیلات تابستانی به خوبی استفاده کردید؟

اگر دوست دارید از فرصت باقی مانده به خوبی استفاده کنید، با شرکت در دوره های زبان ملی، پایانی خوب را برای تابستان امسال رقم بزنید.

اساتیدآنلاین برای داوطلبان عزیز آزمون های زبان ملی، برنامه ویژه ای تدارک دیده است! شما می توانید با شرکت در این دوره ها، خیال خودتان را از بابت قبولی راحت کنید و به ادامه تحصیل بپردازید.

جشنواره پایان تابستان

جشنواره پایان داغ تابستان شامل چه دوره هایی می شود؟

جشنواره پایان تابستان

کمپین EPT

694
students
500,000 تومان 389,000 تومان
500,000 تومان 389,000 تومان

کمپین زبان دکتری

662
students
500,000 تومان 389,000 تومان
500,000 تومان 389,000 تومان

کمپین MSRT/TOLIMO

245
students
600,000 تومان 489,000 تومان

دوره هیبریدی MSRT بدون ریسک مالی و زمانی شما را برای آزمونتان آماده می کند.

600,000 تومان 489,000 تومان

کمپین MHLE

500
students
600,000 تومان 489,000 تومان
600,000 تومان 489,000 تومان

مدرس دوره های جشنواره ی تابستانه:

دکتر محمدحسین رحمانی

دکتر محمدحسین رحمانی

دانش آموخته آموزش زبان انگلیسی/ مدیر آموزش مرکز آموزشی اساتید آنلاین/ مدیر گروه جهاد دانشگاهی 90-97 اصفهان/ مدرس دوره های زبان تجاری اتاق بازرگانی اصفهان/ مدرس دوره های TOEFL ®  و IELTS ® جهاد دانشگاهی/ مدرس دوره های TOLIMO و  MSRT و آمادگی آزمون دکتری جهاد دانشگاهی/ مدرس دوره های SAT ®  و GRE ®  / مدرس دوره TOEFL®  آموزشگاه صدر/ مدرس دوره های TOEFL®  و GRE®  دانشگاه اصفهان/ مدرسه دوره های آمادگی TOLIMO و MSRT مرکز زبان آموزی دانشگاه اصفهان/ مدرس دوره های TOEFL®  امور فرهنگی دانشگاه اصفهان/ مدرس دوره های زبان دانشگاه هنر اصفهان/ عضو هیات جذب مدرس جهاد دانشگاهی