نمایش 1-10 از 712 نتیجه
SOP

SOP چیست؟

1400-02-05

SOP یا همان Statement of Purpose یک نوع مدرک است که برای رفتن به دانشگاه ها در بعضی کشورها مورد نیاز است. در واقع این مورد به نوعی انگیزه نامه است که نشان می دهد شما در دانشگاهی که قصد …