۶۳TOEFL Speaking Topics

۶۳TOEFL Speaking Topics

63TOEFL Speaking Topics | یکی از بارزترین مشکلات شرکت کنندگان آزمون های زبان انگلیسی در بخش speaking عدم توانایی در استدلال لحظه ای می باشد. بسیاری از زبان آموزان در هنگام مواجهه با اولین سوال این بخش که نیاز به پاسخ و استدلال شخصی دارد ناگهان احساس می کنند که هیچ جوابی برای این سوال ندارند و این موضوع برایشان کاملا جدید و ناشناخته است!
63TOEFL Speaking Topics​

راه حل این مشکل چیست؟

شما در کدام دسته هستید ؟!

موضوعات آزمون های قبلی و موضوعات مشابه و حتی موضوعاتی که پیش بینی میشود در آزمون های آینده مورد سوال قرار گیرند را به عنوان سوالات تمرینی خود استفاده کنید. ( ما در این فایل (که میتوانید در سایت اساتید آنلاین دانلود کنید) تعداد زیادی از انواع این سوالات را برای شما فراهم کرده ایم تا به راحتی بتوانید با هر نوع سوالی آشنا شده و تمرین کنید)

هر سوال را بخوانید و سعی کنید در همان لحظه
  • یک جواب
  • دو دلیل برای آن جواب
  • دو مثال
برای آن بیاورید.

در صورتی که در همان لحظه جوابی برای سوال خوانده شده به ذهنتان نرسید آن را علامت بزنید یا در جایی جداگانه یادداشت کنید و بعدا سعی کنید با تفکر بیشتر یا تحقیق درباره موضوع جواب و دلایلی پیدا کنید.

  1. این کار را انقدر تکرار کنید که با دیدن هر نوع سوالی بتوانید در لحظه جواب و دلایل قانع کننده برای آن بیاورید.
  • شما میتوانید در مراحل بعد که قدرت استدلالتان به یک قوت نسبی رسید در هنگام این تمرین به زمان بندی پاسخگویی، نکات گرامری و تلفظ خود نیز دقت کرده و همه جوانب یک پاسخ خوب در این آزمون را تقویت کنید.
  • این سوالات میتوانند موضوعات خوبی برای تمرین Independent writing task نیز باشند.
موفق باشید.

دقت داشته باشید که هیچ نیازی نیست جواب و دلایلی که آورده اید واقعا نظر شخصی شما بوده و به آن باور داشته باشید. شما میتوانید جوابی برعکس نظر واقعی خود بیاورید و یا برای مثال یک داستان خیالی از خود ببافید! برای مصصحان نظر شخصی هیچکس اهمیتی ندارد آنها میخواهند سطح زبان و توانایی انتقال مفاهیم توسط شرکت کنندگان را بسنجند و تا زمانی که استدلالی قانع کننده داشته باشید و یا داستانتان باورپذیر باشد جواب شما درست و کافی تلقی میشود.

question