اطلاعات کامل آزمون جی آر ای ® (GRE ®)

اطلاعات کامل آزمون جی آر ای ( ® GRE)

آزمون پیشینه تحصیلات تکمیلی (GRE ®) آزمونی استاندارد است که یکی از پیش نیازهای پذیرش در بسیاری از دانشکده های تحصیلات تکمیلی آمریکا است. هدف این آزمون که در سال 1949 توسط موسسه خدمات آزمون های آزمایشی (ETSایجاد و اجرا شد ارزیابی مهارت های استدلال لغوی، استدلال ریاضی، نگارش تحلیلی و تفکر انتقادی است که در طول یک دوره زمانی طولانی به دست آمده است و با هیچ یک از حوزه های تحصیلی خاص مرتبط نیست. آزمون GRE ® عمومی به صورت یک آزمون کامپیوتری ارائه می شود که در مراکز برگزاری آزمون شرکت پرومتریک اجرا می شود.

در فرایند پذیرش دانشکده تحصیلات تکمیلی، میزان تأکید بر نمرات GRE ® در دانشکده ها و در دپارتمان های هر دانشکده کاملاً متفاوت است. گستره اهمیت نمره ® GRE می تواند وسیع باشد: از نمره ای کاملاً تشریفاتی در پذیرش تا عاملی مهم در انتخاب دانشجویان.

GRE ® در آگوست سال 2011 به طور کامل مورد بازبینی قرار گرفت و به آزمونی تبدیل شد که بر اساس سوالات تغییر نمی کند بلکه بر مبنای بخش ها تغییر می یابد به طوری که عملکرد در بخش اول لغوی و ریاضی تعیین کننده دشواری بخش های بعدی ارائه شده است. به طور کلی، بخش های آزمون و بسیاری از انواع سوالات نسخه قبلی آزمون حفظ شده است اما مقیاس نمره دهی (از مقیاس 200 تا 800) به مقیاسی در بازه 130 تا 170 تغییر کرد.
هزینه شرکت در این آزمون بسته به کشور برگزار کننده آن بین 130 دلار تا 210 دلار در نوسان است هرچند ETS این مبلغ را تحت شرایط خاصی کاهش می دهد. آن ها همچنین کمک مالی آن دسته از متقاضی  ® GRE که مشکلات اقتصادی خود را اثبات کنند افزایش می دهد. ETS نمرات قدیمی تر از 5 سال را منتشر نمی کند، هرچند که سیاست دوره های تحصیلات تکمیلی در مورد پذیرش نمرات قدیمی تر از 5 سال متفاوت است.

ساختار

ساختار آزمون GRE ® عمومی از شش بخش تشکیل می شود. بخش اول همواره بخش نگارش تحلیلی است که شامل تکالیف زمانبندی شده انشا درباره یک مسئله و انشا درباره یک استدلال است. پنج بخش بعدی از دو بخش استدلال لغوی، دو بخش استدلال ریاضی و یک بخش آزمایشی یا پژوهشی تشکیل می شود. این پنج بخش ممکن است با هر ترتیبی ظاهر شوند. بخش آزمایشی در نمره نهایی محاسبه نمی شود اما نمی توان آن را از بخش های نمره دار تشخیص داد. بر خلاف آزمون کامپیوتری انطباقی قبل از آگوست سال 2011، آزمون دهنده می تواند آزادانه در بخش ها جابجا شود. کل فرایند آزمون در حدود 3 ساعت و 45 دقیقه طول می کشد. پس از هر بخش 1 دقیقه استراحت داده می شود و پس از بخش سوم یک استراحت 10 دقیقه ای داده می شود.

آزمون GRE ® عمومی کاغذی از شش بخش تشکیل می شود و فقط در مناطقی برگزار می شود که در آن ها آزمون کامپیوتری انجام نمی شود. بخش نگارش تحلیلی به دو بخش تقسیم می شود، یک بخش برای انشا درباره یک مسئله و یک بخش برای انشا درباره یک استدلال. چهار بخش بعدی از دو بخش لغوی و دو بخش ریاضی با ترتیب های مختلف تشکیل می شود. در آزمون کاغذی بخش آزمایشی وجود ندارد.

بخش لغوی (Verbal)

بخش های لغوی آزمون کامپیوتری درک مطلب، استدلال انتقادی و کاربرد واژگان را ارزیابی می کند. نمره آزمون لغوی در مقیاس 130 تا 170 و با فواصل 1 نمره ای محاسبه می شود (پیش از آگوست سال 2011، این مقیاس بین 200 تا 800 و با فواصل 10 نمره ای بود). در یک آزمون عادی، هر یک از بخش های لغوی از 20 سوال تشکیل می شود که باید در عرض 30 دقیقه پاسخ داده شوند. هر یک از بخش های لغوی حدوداً از 6 سوال تکمیل متن، 4 سوال تشخیص معادل جملات و 10 سوال مطالعه انتقادی تشکیل می شود. در تغییرات سال 2011 تأکید بر دانش لغوی حفظی کاهش یافت و سوالات متضاد و مترادف حذف شد. سوالات تکمیل متن جایگزین سوالات تکمیل جمله شده است و سوالات جدید مطالعه متن که امکان انتخاب چند پاسخ را فراهم می کند اضافه شده است.

بخش ریاضی (Quantitative)

بخش های ریاضی آزمون کامپیوتری دانش و مهارت های اولیه استدلال ریاضی در سطح دبیرستان را ارزیابی می کنند. نمره آزمون ریاضی در مقیاس 130 تا 170 و با فواصل 1 نمره ای محاسبه می شود (پیش از آگوست سال 2011، این مقیاس بین 200 تا 800 و با فواصل 10 نمره ای بود). در یک آزمون عادی، هر یک از بخش های ریاضی شامل 20 سوال هستند که باید در عرض 35 دقیقه پاسخ داده شوند. هر یک از بخش های ریاضی حدوداً از 8 سوال محاسباتی، 9 سوال حل مسأله و 3 سوال تفسیر داده ها تشکیل می شود. در تغییرات سال 2011، سوالات ورود اعداد (که آزمون دهنده باید جای خالی را پر کند) و سوالات چندگزینه ای (که آزمون دهنده باید چند پاسخ صحیح را انتخاب کند) اضافه شد.

بخش نگارش تحلیلی (Analytical writing)

بخش نگارش تحلیلی از دو انشای مختلف تشکیل می شود، انشا درباره یک مسئله و انشا درباره یک استدلال. این انشاها با استفاده از یک برنامه پردازش کلمه که ETS به طور اختصاصی طراحی کرده است در کامپیوتر نوشته می شود. این برنامه فقط کارکردهای اولیه کامپیوتری را فراهم می کند و بررسی کننده املا یا سایر ویژگی های پیشرفته را در بر نمی گیرد. حداقل دو ارزیاب در یک مقیاس کلی شش نمره ای به هر یک از انشاها نمره می دهند. اگر فاصله نمرات کمتر از یک نمره باشند میانگین نمرات محاسبه می شود. اگر نمرات بیش از یک نمره فاصله داشته باشند ارزیاب سوم پاسخ ها را بررسی می کند.

انشا درباره یک مسئله (Issue task)

داوطلب 30 دقیقه زمان دارد تا انشایی درباره یکی از موضوعات انتخاب شده بنویسد. موضوعات مسائل از مجموعه سوالاتی انتخاب می شوند که برنامه GRE ® به طور کامل منتشر کرده است. افرادی که برای آزمون  ® GRE آماده می شوند می توانند در وب سایت ETS به این مجموعه سوالات دست پیدا کنند.

انشا درباره یک استدلال (Argument task)

به داوطلب یک استدلال داده می شود (یعنی مجموعه ای از اطلاعات و ملاحظات که به یک نتیجه منتهی شده است) و از او خواسته می شود تا انشایی درباره آن استدلال بنویسد. از داوطلبان خواسته می شود تا منطق استدلال را بررسی کنند و درباره نحوه بهبود منطق استدلال پیشنهاداتی را ارائه کنند. از داوطلبان انتظار می رود که ضعف های منطقی استدلال را مورد توجه قرار دهند نه این که نظر شخصی خود را درباره موضوع ارائه کنند. زمان معین شده برای این انشا 30 دقیقه است. استدلال ها از مجموعه ای از موضوعات انتخاب می شوند که برنامه GRE ® به طور کامل منتشر کرده است. افرادی که برای آزمون GRE ® آماده می شوند می توانند در وب سایت ETS به این مجموعه سوالات دست پیدا کنند.

بخش آزمایشی (Experimental section)

بخش آزمایشی که می تواند در بخش لغوی، ریاضی یا نگارش تحلیلی باشد حاوی سوالات جدیدی است که ETS در نظر دارد در آینده از آن ها استفاده کند. هرچند بخش آزمایشی در نمره داوطلب محاسبه نمی شود اما قابل تشخیص نیست و مشابه بخش های نمره دار ظاهر می شود. از آنجایی که داوطلبان هیچ روش قطعی برای آگاهی از آزمایشی بودن بخش ها ندارند معمولاً توصیه می شود که داوطلبان در تمام بخش ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند. گاهی اوقات به جای بخش آزمایشی، یک بخش پژوهشی مشخص در انتهای آزمون ارائه می شود. در آزمون GRE ® کاغذی بخش آزمایشی وجود ندارد.

کاربرد نمره GRE ® در پذیرش ها

بسیاری از دانشکده های تحصیلات تکمیلی در آمریکا به نتایج  ® GRE به عنوان بخشی از فرایند پذیرش نیاز دارند. GRE ® آزمونی استاندارد است که هدف آن سنجش توانایی های تمام فارغ التحصیلان در تکالیفی با ماهیت دانش عمومی، صرف نظر از رشته تخصصی آن ها است. GRE ® باید میزان پرورش مهارت های لغوی و ریاضی فرد را در زمینه تفکر انتزاعی در دوران تحصیلی کارشناسی اندازه گیری کند.
بر خلاف سایر آزمون های استاندارد پذیرش (نظیر SAT، LSAT و MCAT)، کاربرد و اهمیت نمرات GRE ® نه تنها از یک دانشکده به دانشکده ای دیگر بلکه از یک دپارتمان به دپارتمانی دیگر و از دوره ای به دوره دیگر کاملاً متفاوت است. دوره هایی در موضوعات هنرهای آزاد ممکن است فقط نمره لغوی متقاضی را در نظر بگیرند در حالی که دوره های ریاضیات و علوم ممکن است فقط توانایی ریاضی فرد را در نظر بگیرند؛ با وجود این، از آنجایی که اکثر متقاضیان دوره های تحصیلات تکمیلی ریاضیات، علوم یا مهندسی نمرات ریاضی بالایی دارند حتی نمره لغوی نیز می تواند به عاملی موثر در این دوره ها تبدیل شود. پذیرش در دانشکده های تحصیلات تکمیلی به ترکیب پیچیده ای از چندین عامل مختلف بستگی دارد. دانشکده ها توصیه نامه ها، انگیزه نامه، معدل، نمره GRE ® و غیره را در نظر می گیرند. برخی از دانشکده ها از GRE ® در تصمیمات پذیرش استفاده می کنند اما در تصمیمات ارائه کمک مالی خیر؛ برخی دیگر از  ® GRE برای انتخاب نامزدهای دریافت بورسیه و کمک هزینه استفاده می کنند اما برای پذیرش خیر. در برخی موارد، GRE ® ممکن است یکی از پیش نیازهای عمومی برای پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی باشد که دانشگاه آن را تعیین کرده است در حالی که دپارتمان های خاص اصلاً نمرات آن را در نظر نگیرند. دانشکده های تحصیلات تکمیلی معمولاً اطلاعاتی را درباره نحوه بررسی نمره GRE ® در تصمیمات پذیرش و ارائه کمک مالی و میانگین نمرات دانشجویان پذیرفته شده قبلی ارائه می کنند. بهترین راه برای آگاهی از نحوه ارزیابی نمره GRE ® در فرایند پذیرش یک دانشکده یا دوره خاص تماس گرفتن با شخص مسئول تصمیم گیر مربوط به دوره خاص مورد نظر است (نه دانشکده تحصیلات تکمیلی).

آزمون های  ® GRE تخصصی (Subject Tests)

علاوه بر آزمون عمومی، هفت آزمون GRE ® تخصصی برای سنجش دانش در حوزه های تخصصی بیوشیمی، بیولوژی سلولی و مولکولی؛ بیولوژی؛ شیمی؛ ادبیات انگلیسی؛ ریاضیات؛ فیزیک؛ و روانشناسی وجود دارد. مدت هر آزمون 170 دقیقه است.
در گذشته، آزمون های تخصصی در حوزه های علوم کامپیوتر، اقتصاد، آموزش نوین، مهندسی، زمین شناسی، تاریخ، موسیقی، علوم سیاسی و جامعه شناسی نیز برگزار می شد. در آوریل سال 1998، آزمون رشته های آموزش نوین و علوم سیاسی متوقف شد. در آوریل سال 2000، آزمون رشته های تاریخ و جامعه شناسی متوقف شد و در آوریل سال 2001 آزمون چهار رشته دیگر حذف شد. آزمون رشته علوم کامپیوتر پس از تاریخ 20 آوریل 2013 متوقف شده است.

GRE ® و GMAT

GMAT (آزمون پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی مدیریت) یک آزمون استاندارد کامپیوتری انطباقی در زمینه ریاضیات و زبان انگلیسی برای سنجش استعداد موفقیت آکادمیک در تحصیلات تکمیلی رشته کسب و کار است. دانشکده های کسب و کار معمولاً از این آزمون به عنوان یکی از چند معیار گزینش برای پذیرش در رشته MBA استفاده می کنند. از سال 2009 بسیاری از دانشکده های کسب و کار شروع به پذیرش GRE به جای نمره GMAT کرده اند. سیاست ها در چند سال گذشته به طور گسترده تغییر کرده است. با وجود این، از فصل پذیرش سال 2012-2013، تمام دانشکده های کسب و کار هر دو آزمون را به یک اندازه قبول دارند. برای درخواست پذیرش در دوره های MBA می توان نمره GMAT یا GRE ® را ارسال کرد. دانشکده های کسب و کار یکی این دو نمره را برای سایر دوره های ارشد و دکتری (غیر از MBA) نیز می پذیرند.
مسأله اصلی در مورد این که کدام یک از سیاست های پذیرش آزمون در دانشکده های کسب و کار تغییر می کند این است که نمره GRE ® یا GMAT باید مربوط به چند سال قبل باشد تا پذیرفته شود. در حالت استاندارد از تاریخ صدور نمرات نباید بیش از 5 سال گذشته باشد (برای مثال، وارتو، ام آی تی اسلوم، دانشکده کسب و کار کلمبیا)

آمادگی

منابع مختلفی برای آمادگی آزمون  ® GRE وجود دارد. ETS نرم افزار آمادگی این آزمون موسوم به PowerPrep را ارائه می کند که شامل دو آزمون از سوالات قدیمی و نیز سوالات تمرینی اضافی و مطالب مروری است. از آنجایی که قالب آزمون و سوالات مورد استفاده در این نرم افزار مشابه آزمون اصلی است می تواند در پیش بینی نمرات در آزمون واقعی  ® GRE مفید واقع شود. ETS مجوز سوالات قبلی خود را به هیچ شرکت دیگری نمی دهد که این سوالات را به تنها منبع رسمی سوالات منتشرشده تبدیل می کند. ETS معمولاً BIG BOOK  را منتشر می کرد که حاوی تعدادی از سوالات آزمون GRE ® واقعی بود؛ اما این کتاب دیگر منتشر نمی شود. شرکت های مختلف دوره ها، کتاب ها و سایر مطالب غیر رسمی آمادگی این آزمون را ارائه می کنند.
برخی از دانشجویان داوطلب آزمون GRE ® از خدمات شرکت های آمادگی آزمون استفاده می کنند. دانشجویانی که از این دوره ها استفاده نمی کنند اغلب به کتاب های درسی دانشگاهی، کتاب های آمادگی آزمون  ® GRE، آزمون های آزمایشی و منابع رایگان اینترنتی اتکا می کنند.

محل های برگزاری آزمون

هرچند آزمون های عمومی و تخصصی در بسیاری از موسسات دانشگاهی برگزار می شود اما آزمون عمومی کامپیوتری فقط در مراکزی با امکانات تکنولوژیکی مناسب برگزار می شود. دانشجویان شهرهای بزرگ آمریکا یا دانشجویانی که در دانشگاه های بزرگ آمریکا حضور دارند معمولاً به مراکز آزمون نزدیک هستند در حالی که دانشجویانی که در مناطق دور افتاده تر قرار دارند ممکن است مجبور شوند برای حضور در یک مرکز آزمون شهری یا دانشگاهی چند ساعت در سفر باشند. بسیاری از کشورهای صنعتی نیز دارای مراکز برگزاری آزمون هستند اما گاهی داوطلبان باید از کشور خود خارج شوند.

پایایی (Validity)

تحلیل پایایی آزمون GRE ®  در پیش بینی موفقیت در دانشکده تحصیلات تکمیلی نشان دهنده همبستگی 0.30 تا 0.45 بین نمره GRE ® و معدل سال اول و معدل کل مقطع تحصیلات تکمیلی است. محدوده همبستگی بین نمره GRE ® و نرخ اتمام دوره تحصیلات تکمیلی از 0.11 (برای بخش تحلیلی که حالا دیگر وجود ندارد) تا 0.39 (برای آزمون GRE ® تخصصی) است. بازه همبستگی نمره ® GRE با رتبه دانشکده از 0.35 تا 0.50 است.

اصلاحات آزمون GRE ® در سال 2011

در سال 2006، ETS اعلام کرد که قصد دارد تغییرات قابل توجهی در قالب آزمون GRE ® ایجاد کند. این تغییرات برنامه ریزی شده برای  ® GRE اصلاح شده عبارت بود از افزایش زمان آزمون، عدم برگزاری آزمون کامپیوتری، مقیاس نمره دهی جدید و افزایش توجه به مهارت های استدلالی و تفکر انتقادی برای بخش های کمّی و کیفی.
در 2 آوریل سال 2007، ETS تصمیم خود برای لغو برنامه های اصلاح آزمون  ® GRE را اعلام کرد. در این اعلامیه از نگرانی در مورد توانایی فراهم کردن دسترسی راحت و برابر به آزمون جدید پس از اجرای تغییرات برنامه ریزی شده به عنوان دلیل لغو تغییرات نام برده شده بود. با وجود این ETS اعلام کرد که «در آینده قصد دارد بسیاری از تغییرات محتوایی برنامه ریزی شده را پیاده سازی کند»، هرچند جزئیات خاص مربوط به آن تغییرات هنوز اعلام نشده است.

تغییرات GRE ® در اول نوامبر سال 2007 اجرایی شد زمانی که ETS اضافه کردن انواع جدید سوالات به آزمون را آغاز کرد. این تغییرات عمدتاً حول پاسخ به سوالات از نوع «جای خالی» برای بخش ریاضیات بود که داوطلب را ملزم می کرد جای خالی را مستقیماً پر کند بدون آن که بتواند پاسخ را از بین چند گزینه انتخاب کند. در حال حاضر ETS قصد دارد دو نمونه از این دست سوالات جدید را در هر یک از بخش های ریاضی اضافه کند، هرچند که اکثر این سوالات در قالب عادی ارائه خواهند شد.
از ژانویه سال 2008، قالب قسمت درک مطلب در بخش های لغوی تغییر کرده است، « در صورت لزوم هایلایت کردن متن جایگزین شماره خطوط متن ها شده است تا داوطلب را متوجه اطلاعات خاص متن کند و به دانشجویان کمک کند تا اطلاعات مربوطه را ساده تر در متن در حال مطالعه پیدا کنند.»
در دسامبر سال 2009، ETS اعلام کرد که قصد دارد در سال 2011 تغییرات قابل توجهی را در آزمون GRE ® اجرا کند. این تغییرات عبارتند از مقیاس نمره دهی جدید بین 130 تا 170، حذف انوع خاصی از سوالات نظیر متضاد و مترادف ها، اضافه کردن ماشین حساب آنلاین و جایگزین کردن قالب CAT برای تطبیق بخش به بخش به جای قالب تطبیق سوال به سوال. در 1 آگوست سال 2011، آزمون GRE ® عمومی اصلاح شده جایگزین آزمون ® GRE عمومی شد. گفته می شود آزمون ® GRE اصلاح شده طراحی بهتری دارد و تجربه بهتری را برای داوطلب فراهم می کند. انواع سوالات جدید در الگوی اصلاح شده قرار است مهارت های مورد نیاز در دوره های تحصیلات تکمیلی و کسب و کار را بسنجند. از جولای سال 2012 به این سو GRE ® اعلام کرد که گزینه ای موسوم به ScoreSelect برای کاربران فراهم شده است تا نمرات خود را به دلخواه سفارش بدهند.

GRE ® قبل از اکتبر سال 2002

نسخه های جدید آزمون  ® GRE فقط توانایی لغوی و ریاضی را مورد سنجش قرار داده اند. چند سال قبل از اکتبر سال 2002، GRE ®دارای یک بخش مجزای توانایی تحلیلی بود که توانایی استدلال منطقی و تحلیلی داوطلبان را می سنجید. بخش ارزیابی نگارش تحلیلی جایگزین این بخش شده است.

جی آر ای ® (GRE ®) در مجموعه اساتیدآنلاین

مجموعه اساتید آنلاین خدمات زیر را در حیطه آزمون GRE ® ارائه می دهد:
1- ثبت نام آزمون ® GRE
2- دوره های آمادگی آزمون GRE ® توسط مدرسین حرفه ای مجموعه اساتیدآنلاین تدریس می شود
3- برگزاری کلاس های آنلاین آمادگی آزمون GRE ® توسط مدرسین با سابقه مجموعه
4- ارائه مشاوره و رفع اشکال از داوطلبان آزمون ® GRE
5- خدمات متنوع دیگر

موفقیت در آزمون شما، هدف و انگیزه ما برای کمک به شماست.

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!
mistake in english learning

۱۰ اشتباه رایج در آزمون های مهارت زبان انگلیسی که باید از آنها اجتناب کرد

آزمون های مهارت زبان انگلیسی مانند آیلتس، تافل و PTE برای بسیاری از افراد که قصد مهاجرت، تحصیل یا کار…

بیشتر بخوانید
learn english from AI

چگونه از هوش مصنوعی و فناوری برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنیم؟

در چند سال اخیر پیشرفت های چشمگیر در هوش مصنوعی (AI) و فناوری، روش های نوآورانه و جذاب تری را…

بیشتر بخوانید
استراتژی موفقیت در آزمون زبان انگلیسی

استراتژی های نوآورانه برای موفقیت در آزمون های زبان انگلیسی در سال ۲۰۲۴

امروزه، با پیشرفت های چشمگیر در زمینه آموزش و فناوری، روش های نوینی برای موفقیت در آزمون های زبان انگلیسی…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید
question