۴۰ پسوند در زبان انگلیسی که از یادگیری آن خوشحال خواهید شد

40 پسوند در زبان انگلیسی

پسوند ها حروفی هستند که به انتهای کلمه اضافه می شوند تا معنای آن تغییر کند. با یادگیری پسوندها می توانید معنی صدها کلمه جدید را یاد بگیرید. در این مقاله، به شما خلاصه ای از نحوه شروع یادگیری پسوندها در زبان انگلیسی را ارائه می دهیم تا سفر خود را به سمت یادگیری آنها آغاز کنید.

تعریف پسوند در زبان انگلیسی و اینکه چرا باید آن ها را یاد گرفت

آیا می دانستید که بسیاری از کلمات انگلیسی را می توان به ریشه ها (root)، پیشوندها (prefixes) و پسوندها (suffixes) تقسیم کرد؟

ریشه: کلمه ریشه به عنوان کلمه ای تعریف می شود که به تنهایی وجود دارد اما می تواند با اضافه کردن یک پیشوند یا پسوند (یا گاهی اوقات هر دو) تغییر یابد.

پیشوند: پیشوند حرف یا گروهی از حروف است که برای تغییر معنای آن به ابتدای کلمه اضافه می شود.

پسوند: پسوند یک حرف یا گروهی از حروف است که به انتهای یک کلمه ریشه اضافه می شود.

در این مقاله، ما در مورد روش هایی صحبت خواهیم کرد که پسوندها بر معنای یک کلمه تأثیر می گذارند. این گروه از حروف می توانند صدها لغت جدید را به شما یاد بدهند. به عنوان مثال پسوند –ful به معنای پر است بنابراین کلمه joyful به معنای پر از شادی است. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که هر کلمه ای که به یک گروه از حروف ختم می شود، به عنوان پسوند نیستند.

40 پسوند در زبان انگلیسی که از یادگیری آن خوشحال خواهید شد

انواع پسوند ها

بیایید با برخی از رایج ترین پسوندها در زبان انگلیسی شروع کنیم. نکته مهم در مورد پسوندها این است که گاهی اوقات، پسوندهای متعدد معانی یکسانی دارند. به عنوان مثال، -ible و –able  هر دو به معنای “قادر” هستند. دلیل آن این است که زبان انگلیسی در طول زمان کلمات و پسوندهای متفاوتی را از زبان های دیگر پذیرفته است. با این حال، نیازی به نگرانی در مورد این موضوع نیست. با کمی تمرین، این پسوندهای ساده را زودتر از آنچه فکر می‌کنید فرا خواهید گرفت!

–able(capable: قابل،توانا )

adaptable — capable of adapting:  قابل تطبیق

noticeable — capable of being noticedقابل توجه :

-ac (related to مربوطه به )

cardiac — related to the heart مربوط به قلب :

maniac — related to mania دیوانه :

-ize (become شدن )

civilize — to become civil : متمدن

humanize — to become humanانسان سازی :

-age (action; the process of فرآیند )

Passage — the action of passing through عبور

-al (act; the process of فرآیند،عمل )

refusal — the act of refusing: امتناع

-an (relating or belonging to متعلق به،مربوط )

American — from or belonging to the continent of America or the United States آمریکایی :

-ant (a person who شخصی که )

servant — a person who serves خدمتکار :

-ary (relating to)

solitary — relating to solitude : انفرادی

-cracy (power or rule قدرت یا حکومت )

democracy — rule by the entire populationحکومت توسط کل جمعیت  

aristocracy — the highest class, those in powerاشراف،صاحبان قدرت  

-cycle (circle دایره )

bicycle — a vehicle with two circular wheelsدوچرخه :

recycle — a circle of reusing resources: بازیافت

-dom (place; state of being :مکان)

kingdom — the place where the king rules:پادشاهی

-eer (engaged or involved in درگیر )

volunteer — engaged in voluntary activitiesداوطلب :

-en (to become)

soften — to become softنرم شدن :

-er (person who)

carpenter — a person who does carpentry نجار:

teacher — a person who teaches : معلم

-er (more)

bigger — more big بزرگتر :

-ess (female مؤنث )

lioness — a female lion شیر ماده :

actress — a female actor : بازیگر زن

-est (most بیشترین )

smallest — the most small کوچکترین :

-ette (smaller کوچکتر)

kitchenette — a small or partial kitchenآشپزخانه کوچکتر :

-ful (full of; having)

joyful — full of joyپر از شادی :

-hood (state of وضعیت )

motherhood — the state of being a mother: مادری

-ible (capable)

credible — capable of receiving creditمعتبر :

terrible — capable of causing terror: وحشتناک

-ic (relating to)

poetic — relating to poetry: شاعرانه

-ify (make or become)

simplify — to make simpleساده کردن :

-ion (the action of)

celebration — the action of celebratingجشن گرفتن :

-ish (characteristic مشخصه )

childish — having the characteristics of a child: کودکانه

softish — having some characteristics of being softنرم :

-ism (belief)

communism — belief in a communal societyکمونیسم،اعتقاد به یک جامعه اشتراکی :

-ity (having the quality of)

activity — having the quality of being activeفعالیت :

-less (without)

meaningless — without meaningبی معنی :

careless — without careبی دقت :

-like (characteristics or similarities to)

lifelike — sharing similarities to something aliveواقعی :

childlike — having some characteristics of a childکودکانه :

-log (speech گفتار )

dialog — speech between two peopleگفتار بین دو نفر :

-ment (the action or result ofع مل یا نتیجه )

argument — the action of arguingاستدلال، عمل مجادله :

movement — the action of movingحرکت :

-ness (state of being)

sickness — state of being sickبیماری :

-or (person who)

actor — a person who acts: بازیگر

narrator — a person who narratesراوی :

-ous (having the qualities of)

cautious — having qualities of cautionمحتاط :

-ship (position موقعیت )

citizenship — the position as a citizen of a countyشهروندی :

friendship — the position of being friendsدوستی :

-th (quality کیفیت)

depth — having the quality of being deepعمیق :

warmth — having the quality of being warmگرما :

-ure (condition شرط )

failure — the condition of having failedشکست

-ward (direction جهت )

toward — in the direction ofبه سمت

backward — moving in the opposite direction of, or moving awayخلاف جهت  

-wise (direction جهت )

clockwise — in the direction the clock movesدر جهت عقربه های ساعت

-y (made up or characterized byساخته یا مشخص شده به وسیله )

fruity — made up of fruit or a fruit flavorمیوه ای  

sticky — characterized by the way it sticks چسبنده  

آیا هنوز به دانسته های خود در مورد پسوندهای انگلیسی اطمینان دارید؟ به تمرین ادامه دهید. شروع به گوش دادن به پسوندها در مکالمات، فیلم ها و کتاب ها کنید. این لیست به شما کمک می کند تا بر تعدادی از متداول ترین پسوندهای انگلیسی تسلط پیدا کنید. به زودی از تعداد کلمات جدیدی که می توانید درک کنید شگفت زده خواهید شد! امیدواریم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید.

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!
10 پادکست برای بهبود لیسنینگ زبان انگلیسی

معرفی ۱۰ پادکست برای بهبود لیسنینگ زبان انگلیسی

لیسنینگ یک مؤلفه کلیدی در تسلط بر زبان انگلیسی است که بینش هایی را در مورد تفاوت های ظریف فرهنگی…

بیشتر بخوانید
مقایسه آزمون های تافل و آیلتس

مقایسه آزمون های تافل و آیلتس از نظر هزینه و اعتبار

مقایسه آزمون های تافل و آیلتس یکی از بحث های جذاب برای و البته مهم برای داوطلبان این آزمون هاست….

بیشتر بخوانید

چگونه در مورد ۴ فصل سال به زبان انگلیسی صحبت کنیم (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله به طور مختصر به فصل های سال در زبان انگلیسی و توصیف فصل زمستان پرداخته…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question